Cal Muns, ubicat al barri de la Bordeta (Barcelona), és un dispositiu que ofereix un conjunt integrat de serveis de salut, socials i residencials. Gestionat per les diferents entitats que integren el Grup Sant Pere Claver amb més de 65 anys d’història i valors compartits, treballem compromesos amb la millora de la salut i el benestar de les persones més vulnerables.

Cal Muns vol ser un espai de referència en la promoció de la salut i el benestar de les persones en el territori, per tal de dinamitzar i enfortir, també, la realitat associativa del barri. Per això, l’equipament desenvoluparà una important tasca divulgativa i docent per apropar i compartir el coneixement.

Més de 50 professionals de diverses especialitats ofereixen serveis amb especial atenció envers les persones amb problemes de salut mental, discapacitat intel·lectual, joves i famílies en situació de vulnerabilitat i infància en risc.

Centre Salut Mental d’Adults (CSMA) Sants
Equip que ofereix atenció especialitzada i suport a les àrees bàsiques de salut de Sants.

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
Equip especialitzat en salut mental que atén a persones menors d'edat en el territori de Sants-Montjuïc.

Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats (SSASJE) Servei adreçat a joves ex tutelats per la DGAIA amb la finalitat de promoure el seu procés personal d’inserció formatiu laboral i la seva emancipació.

Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA)
Atenció especialitzada en tractaments psicoterapèutics focals d'orientació psicoanalítica.

Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Infants i Joves (UPPIJ)
Equip especialitzat en tractaments psicoterapèutics d'orientació psicoanalítica a joves i infants.

Serveis de Voluntariat
Servei destinat a la promoció i participació de persones voluntàries en els programes de la Fundació.

Programa d'Atenció a Casa - PAC
Servei privat a domicili, especialitzat, que mitjançant personal qualificat i supervisat, ofereix atenció a les persones i unitats familiars amb dificultats de desenvolupar-se de forma autònoma a casa seva.

Llars amb Suport
Alternativa residencial comunitària per a persones en risc d'exclusió social, habitatges de caràcter permanent o temporal, on conviuen persones i que compten amb el suport / acompanyament de l'equip educatiu per afavorir la seva integració comunitària.

Programa Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar
Programa adreçat a persones amb problemes de salut mental que viuen soles o amb els seus familiars i que requereixen suport per millorar la seva pròpia autonomia i la relació amb l’entorn.

Residència
Serveis d'acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal per a persones amb discapacitat.